Prawdziwy baby boom

komórki macierzyste

Dla wielu rodziców oczekiwanie na swoje wymarzone dziecko jest czasem bezcennym. Nie bez kozera czas ten nosi nazwę stanu błogosławionego. Kupowanie wyprawki, wymyślanie imion oraz dokładne planowanie, który bank krwi pępowinowej zostanie wybrany – wszystko to robione jest z niezwykłą starannością. W końcu w grę wchodzi zdrowie i życie potomstwa. Continue reading

Każdy zdoła wspierać innym

Typowo ludzkim gestem jest chęć niesienia pomocy innym. Właśnie tym przystaje tłumaczyć taką znaczącą popularność różnego rodzaju imprez humanitarnych, kwesty pieniędzy na szlachetne cele, akcje, które mają pomagać nie wyłącznie ludziom, jednakże także i zwierzętom. Ktoś, jaki wspiera czuje się pożądany i ważki.

Continue reading