Gdzie używa się materiałów ogniotrwałych?

Urządzenia, których praca wymaga wysokich temperatur powinny być prawidłowo zabezpieczone przed zniszczeniem, które dodatkowo mogłoby fatalnie odbić się na przedmiotach w pobliżu. Dlatego też do ich budowy i izolacji potrzebne są odpowiednie materiały ogniotrwałe – wykonane z tworzyw, które się nie palą i wytrzymują nawet bardzo wysoką temperaturę. Może to być na przykład papier ceramiczny – dostępny w ryzach o różnym formacie albo w dużych rolkach. Owija się nim te elementy urządzeń, które potencjalnie lub bezpośrednio są narażone na kontakt z ogniem i żarem. Continue reading