Rodzinne dylematy

Jak szybko dziś młodzież się usamodzielnia? To trudne pytanie, gdyż w zasadzie nie patrzymy na ta kwestę z perspektywy takiej jak mieliśmy okazję kiedyś. Pokolenie naszych rodziców usamodzielniało się w momencie, gdy albo znajdywało pracę albo wyjeżdżało z domu. Jednak do póki potomek nie znalazł sobie drugiej połówki w zasadzie nie był w pełni usamodzielniony.

Continue reading