Bezpieczne warunki Pracy

Jedną z najważniejszych kwestii, jaką powinien zapewnić swoim pracownikom pracodawca, jest ich bezpieczeństwo. Niebezpieczne i trudne warunki pracy są szczególnym przypadkiem, gdy ludzie

świadomie decydują się na spędzanie dużej ilości czasu w trudnych warunkach czy w obecności niebezpiecznych substancji. Oczywiście praca taka wiąże się z odpowiednimi dodatkami finansowymi, jednak nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa na co dzień. Trudne warunki pracy mają zazwyczaj swoje konsekwencje w perspektywie wielu lat. Na co dzień należy jednak zachować szczególną ostrożność, by nasza praca nie skończyła się tragicznie dla nas i naszych kolegów.
Jak pokazują jednak statystyki ilość wypadków podczas pracy zaczyna maleć. Najczęstsze wypadki to te, które wydarzają się na przykład na budowach. Niewykwalifikowana kadra pracująca bądź pomagająca w pracach nie posiada odpowiedniego przeszkolenia w pracach na wysokości. Oczywiście za takie zdarzenia odpowiada kierownika całej budowy – cała odpowiedzialność za wypadki spada więc na niego. Obecnie w wielu krajach europejskich wprowadzono obowiązek uczęszczania na szkolenia z bezpieczeństwa. To bardzo specjalistyczne kursy, dające realne umiejętności i poszerzające świadomość i wyczulenie na kwestie bezpieczeństwa.
Jednym z nich jest kurs scc, który jest obligatoryjny w zakładach pracy niemal w całej Europie. Po kursie otrzymuje się certyfikat scc – powinni go posiadać zarówno pracownicy jak również kadra zarządzająca. Polska nie ma tak restrykcyjnego podejścia – jednak by nasze firmy oraz indywidualni pracownicy mogli poszerzać kwalifikacje zawodowe powstał oddział scc Polska. Dzięki niemu możliwe jest organizowanie takich kursów w Polsce. Otrzymanie certyfikatu daje nam przepustkę do pracy w zakładach w Szwajcarii, Niemczech czy Austrii.

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.