Sprowadzanie zwłok zza granicy

Procedura związana ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy do Polski niestety nie jest posta. Dlatego wiele osób decyduje się na to, aby transport zwłok z zagranicy odbywał się przez firmę pogrzebową, np. Epitafium.

Domy pogrzebowe organizują nie tylko kremacje zwłok Kraków (jak epitafium.kraków.pl), ale zajmują się także całą procedurą związaną z odchodzeniem z tego świata. Kontakt do profesjonalnych firm pogrzebowych może się okazać niekiedy nieoceniony gdy jesteśmy pogrążeni w żałobie.

Jeśli jednak chcemy wszystkiego dopilnować sami, musimy wówczas liczyć się z tym, że konieczna będzie na początek wizyta w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, do której należał zmarły. Wszystko dlatego, że na transport zwłok z zagranicy potrzebna jest zgoda prezydenta miasta lub gminy, w której ma zostać pochowany zmarły. Za otrzymanie decyzji oczywiście nie płacimy. Starosta, prezydent lub wójt gminy mają trzy dni na wydanie zgodny – liczone od momentu, gdy złożymy taki wniosek.

Po tym jak dostaniemy pozwolenie, mamy łącznie trzy dni na sprowadzanie zwłok do Polski w celu urządzenia im należnego pochówku. Wcześniej jeszcze zwłoki muszą trafić do konsula, który ma placówkę w kraju, w którym znajdował się nasz bliski przed śmiercią. Za wydanie zgody konsula trzeba zapłacić około 40 euro (dotyczy to państw należących do unii Europejskiej).

 

About the author