galeria

Walka o „dobrego” klienta

Jakiś czas temu na rynku marketingowym pojawił się dość silny trend mający na celu pozyskanie i zatrzymanie jak największej ilości „dobrych” klientów. Mowa tutaj oczywiście o zjawisku jakim jest marketing lojalnościowy [biznes.lumo.pl] , a żeby być bardziej precyzyjnym – o programach lojalnościowych. Są one od pewnego czasu jedną z najchętniej wybieranych strategii marketingowych.

Ideą marketingu lojalnościowego, w ramach którego mamy różnego rodzaju programy lojalnościowe [biznes.lumo.pl], jest zdobycie nowych klientów i utrzymanie już posiadanych przy wykorzystaniu działań mających na celu wytworzenie u klienta przeświadczenia, że dana firma dba o jego potrzeby i w jego interesie jest korzystanie właśnie z jej usług. Działania te są nierozłącznie powiązane z aktywizowaniem klienta do udziału w promowaniu marki poprzez polecanie jej swoim znajomym. Same programy lojalnościowe mogą być systemami punktowymi lub rabatowymi. System punktowy polega na przyznawaniu klientowi za każdorazowe zakupy określonej liczby punktów, które potem może wymienić na nagrody. Są one zwykle zapisywane na karcie klienta, która jest jego identyfikatorem w programie. System rabatowy natomiast polega na przyznawaniu klientowi rabatów do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Mogą one być także zapisywane na karcie klienta. Do działań związanych z marketingiem lojalnościowym należą także specjalne akcje promocyjne kierowane do tzw. stałych klientów. Mogą to być specjalne promocje lub dodatkowe usługi dostępne dla posiadaczy kart stałego klienta.

Generalnie działania związane z marketingiem lojalnościowym są skutecznym rozwiązaniem dlatego, że przynoszą wymierne korzyści zarówno klientom jak i firmom. Inwestycja we wprowadzenie programu zwraca się i zaczyna na siebie zarabiać, dzięki czemu usługodawca może go rozwijać i tym samym podnosić jakość obsługi klienta.

Podobne: Sposób na dobrego klienta

About the author